Работно време от понеделни до петък
от 8,30 до 17,00 часа
Контакти тел.: 096 300 190
факс:
email: dgs_montana_tp@abv.bg
Адрес
гр. Монтана